Ce gândim când nu citim (22)

Ați auzit că s-a zis: «Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte».

Dar Eu vă spun cum să vă împotriviți celui ce vă face rău. Aceluia care te lovește peste obrazul drept, parează-i lovitura cu brațul drept, fă o priză cu stângul și răsucește, apoi întoarce-l și dă-i un brânci pe spate.

(Dintr-un fel de evanghelie cap. 5:38-39)

Reclame

Prin orbire

Prin orbire

Toma, zis Geamăn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei cînd a venit Isus.

Ceilalți ucenici i-au zis deci: „Am vãzut pe Domnul!” Dar el le-a răspuns: „Dacă nu voi vedea în mînile Lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mîna mea în coasta Lui, nu voi crede.”

Dupã opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăși în casă; și era și Toma împreunã cu ei. Pe cînd erau ușile încuiate, a venit Isus, a stătut în mijloc și le-a zis: „Pace vouă!”

Apoi a zis lui Toma: „Adu-ți degetul încoace și uită-te la mînile Mele; și adu-ți mîna și pune-o în coasta Mea; și nu fi necredincios, ci credincios.”

Drept răspuns, Toma I-a zis: „Domnul meu și Dumnezeul meu!”

„Tomo” i-a zis Isus, „pentru cã M’ai vãzut, ai crezut. Numai că credința vine în urma auzirii; așa că, îmi pare rău, dar nu se pune.”

(o „cetire” după Evanghelia lui Ioan)

Ce gȃndim cȃnd nu citim (21)

Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost scris de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui vecinică și dumnezeirea Lui, se citesc lămurit, de la facerea lumii, când studiezi sistematic lucrurile făcute de El.

(după Romani 1:19-20)

Despre Je suis or je ne suis pas. Pe românește

De ce-i plângi doar pe cei uciși în Paris? Au fost atentate și în Kenya. Ai plâns atunci? Dar pentru cei din Nigeria, hm? Dar pentru cei din Palestina? Dar …

Există destule voci care întrețin în spațiul public un astfel de discurs. Problema de fond care ne este semnalată, la pachet cu un guilty feeling consistent, este că simțim discriminatoriu cu nenorociții acestei lumii. Nu ne dor în mod proporțional toate dramele pe care le auzim. Tratăm diferit tragedia de la Colectiv față de majoritatea celorlalte evenimente care au loc pe continentul african sau în alte depărtări. Ne pasă mai mult de un avion care se prăbușește în tinda casei noastre decât de unul care își găsește sfârșitul prin nisipurile Egiptului. Haideți să recunoaștem: nu solidarizăm cu toate victimele tuturor dezastrelor de pe mapamond. Întrebarea pe care o pun e: suntem, din acest motiv, niște nesimțiți?

Trebuie spus, Citește în continuare „Despre Je suis or je ne suis pas. Pe românește”

Ce gȃndim cȃnd nu citim (20)

Și atunci se va arăta acel Nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale, și-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale.

Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase,

și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sînt pe calea pierzării, pentru că n-au fost aleși ca să fie mântuiți.

Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună:

Pentru ca toți cei ce n-au fost aleși pentru cer, ci au fost rânduiți pentru nelegiuire, să fie osândiți.

Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci dela început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire și pentru a-i judeca pe ei cum se cuvine.

(dupe 2 Tesaloniceni 3:8-13)

Ce gȃndim cȃnd nu citim (18)

Unul crede cã poate sã mãnînce de toate; pe cînd altul, care este slab, nu mãnîncã decît verdețuri. Cine mãnîncã sã nu disprețuiascã pe cine nu mãnîncã; și cine nu mãnîncã, sã nu judece pe cine mãnîncã …

Hm, prea complicat! N-ar fi mai bine sã-și vadă fiecare de farfuria lui?

(după Romani 14:2-3)