De viață și de moarte

Între altele, frumusețea creștinismului stă în felul direct, onest și lipsit de floricele poetico-ideologice în care reușește să îl confrunte pe om cu problema morții. Da, moartea de care ne temem cu toții, fie că recunoaștem, fie că nu, moartea cu care fiecare dintre noi îi este dator privilegiului de a ne fi îmbarcat pe această corabie, fie și numai ca membri ai echipajului, că de turiști răsfățați în croaziere de lux, la all inclusive, nu e cazul.

Uităm de ea, între atâtea altele. De fapt, nu o uităm, doar îi ascundem duhoarea sub vise, dogme și proiecte în a căror sustenabilitate ne punem încrederea pentru „ce va fi după”. Plutește în aerul pe care îl respirăm, de asemenea, îndoiala celui ce nu-și poate imagina cum ar fi să i se întâmple asta tocmai lui. Ajunge zilei necazul ei: aici îi dăm dreptate Mântuitorului. Asupra celor veșnice vom reflecta altădată.

Oh, de-ar fi venit Hristos în lume ca să-i rezolve micile necazuri, să împartă moșteniri între frați, să-i vindece pe cei cu roșu în gât și să ne ofere în fiecare dimineață câte o pâinică proaspătă și un croissant pentru cafeluță! De ce nu, se înțelege că  într-un mod cât se poate de responsabil, ne-ar fi dat dezlegare la un păhărel din vinul cel bun și ar fi alungat iarna cea rea de pe meleagurile noastre încă din prime zile din ianuarie. N-am mai fi dus lipsă nici de pești, nici – aici plusez nebiblic – de fructe de mare. Un astfel de Hristos bun la toate n-ar fi fost ucis niciodată; l-am fi ținut între noi, i-am fi întins covorul roșu la toate întrunirile cele în care ne dăm cu lustru pe mărețele noastre opere, i-am fi umplut pereții de aprecieri. Ne-ar fi avertizat din timp asupra unor drame, precum cea a Barcelonei de aseară, poate ne-ar fi dat și niște ponturi bune pentru bursă. Nici una dintre campaniile electorale ale veacului n-ar fi fost o problemă pentru el.

Oh, de-ar fi venit să ne spună că suntem bine, s-o ținem tot așa! Dacă ne-ar fi încurajat să gândim pozitiv, să credem în puterile noastre că vom reuși! Dacă ar fi ținut-o fără contenire pe cât de valoroși suntem! Dacă ar fi fost un pic mai tolerant și corect politic!

Dar a venit să moară. Nu onorabil, în vreo bătălie, nici măcar ca un samurai, ci pe o cruce mizerabilă. A venit să sufere batjocurile celor de un neam cu el, spinii, biciurile romane, oroarea și rușinea crucii, răutatea noastră. Iar problemele omenirii au rămas în continuare nerezolvate: spuneți oricui vă v-a întreba că încă mai avem orbi în lume, și șchiopi, și leproși, și surzi. Iar oamenii continuă să moară pe capete, în timp ce evanghelia e mai mult vestită în zilele noastre bogaților, pentru a se îmbogăți mai vârtos. Cui folosește?

Ne-a spus că, deși știm să dăm lucruri bune copiilor noștri, suntem răi: la urma urmelor doar Tatăl e bun. Ne-a spus că singuri nu vom reuși nimic, în ciuda înșelătoarelor aparențe modelate pe o definiție îndoielnică a succesului. Ne-a spus că vom avea necazuri și că lumea ne va urî.

Apoi s-a luat la trântă cu moartea, biruind-o.

Așa, doar ca să nu ne mai fie frică.

Pentru că fricoșii au ocupat locurile cele mai de frunte la marele spectacol al osândirii.

Speranța noastră se întemeiază pe viață.

Unde ți-e boldul, hm?

Reclame

Muzica, o nouă dimensiune (14) – Ce-mi spune iubirea

De nepovestit, ea, muzica, este în sine o poveste,
în care personajul principal este ascultătorul,
iar tăcerea sa cea mai desăvârșită intrigă
din câte s-au gândit vreodată.

De voi ajunge vreodată pe pat de moarte, asta să-mi puneți spre ascultare, acest coral, parte finală a celei de-a treia simfonii a lui Gustav Mahler. Nu durează mult, cam vreo douăzeci de minte, așa că va trebui să îl setați pe „repeat”. Chiar după ce voi închide ochii, lăsați-mi trupul scăldat măcar pentru o singură dată în armoniile acestea, venite parcă de pe alte tărâmuri.

Tema muzicală nu e cine știe ce, iar linia melodică se așterne fără grabă, docilă, fără alternanțe de vreun fel; vă pot găsi cu ușurință prin muzica clasică a contemporanilor lui Mahler vreo douăzeci de melodii mult mai frumoase, poate mai ușor de asociat ideii de „dragoste”. Mai mult, datorită unor repetiții tonale, se crează și impresia unei anume monotonii, expresie a unei resemnări în fața inevitabilului, una pe care am mai simțit-o și la audierea acelui nefiresc Adagio ma non tanto din ultimul brandenburgic al lui Bach. Numai că, spre deosebire de Bach, Mahler ne oferă o rezolvare, finalul apoteotic, care poate doar în Învierea își mai găsește un corespondent într-ale măreției și simțirii.

Primele patru minute aparțin exclusiv instrumentelor de coarde, într-o țesătură de nuanțe și impresii, pregătind duioasa capitulare a suflătorilor în fața misterului pe care dragostea i-l descoperă, fără plată, celui ce renunță. Căci nu există iubire fără renunțare: ieși din timpul tău, din casa ta, din iluziile tale, din dreptul tău la fericire și te dărui necondiționat devenirii aproapelui. Iar asta înseamnă suferință. De la 9:19, cu toții par să intre pe acest drum ce pare fără întoarcere, dar și fără o destinație anume, al suferinței. Muzica se încarcă afectiv, căpătând chiar accente melodramatice, dar nu suntem abandonați în atmosfera unei drame copleșitoare (care ar transforma întreaga scenă într-o telenovelă muzicală), ci, trecând printr-un pasaj extrem de contrastant, suntem călăuziți spre acele clipe de liniște, când totul se condensează, asemeni unei raze de soare într-o picătură de rouă, în cântul unui flaut, căutând în liniștea creată de un tremolo discret, de către viori, aceeași iubire de odinioară. Iar finalul, în care trompetiștii își acoperă instrumentele cu bucăți de pânză, pentru a atenua sunetul emis și a-l domestici înainte de finalul triumfal (cu tobe!), ne trimite cu gândul la biruința iubirii, cea dincolo de toate patimile și suferințele îndurate.

Ce-mi spune iubirea? Că e mai mult decât faptă și că e dincolo de simțire: pur și simplu este un har imens să poți iubi, unul pentru care merită să dai tot ce ai spre a te bucura de el. Restul, făcute sau nefăcute, emoții, angajamente, declamații și afirmații, povești și simboluri, ritualuri și pietre de hotar, fapte ale firii, idei etc, etc, etc sunt efecte. Sau roade. Oricum, lucruri asupra cărora putem să luăm seama la vremea lor. Acum să ascultăm doar ce ne spune iubirea.

Oferte de nerefuzat – preoţie

Observ o obsesie în conversațiile evanghelice despre preoție (universală sau particulară, nu contează), anume că ea este definită prin prisma accesului  unei lumi într-o alta, în general de jos în sus, adică dinspre om spre Dumnezeu. De regulă, ni se spune “Suntem preoți pentru că avem acces direct la Dumnezeu” , “Nu avem nevoie de intermediari” etc.

Două nuanțe lipsesc din majoritatea acestor discursuri.

Prima constă în observația că, dacă tot este să vorbim despre acces, preoția are de-a face deopotrivă și cu accesul lui Dumnezeu în lumea oamenilor, cel puțin așa reiese din investirea relatată pe paginile Exodului (19:4-6). Voia Tatălui se face pe pământ (și) prin preoții Săi, hirotonisiți sau nu. Preotul este (și) facilitator al accesului lui Dumnezeu între oamenii Săi. Se schimbă datele problemei, nu-i așa?

A doua observație, strâns legată de prima: preoția nu este un hatâr, o stare primită sau dobândită printr-un concurs sau în urma unui interviu, o funcție de felul celor pe care le avem în lume, ci o chemare la slujire. Și poate că nici nu contează atât de mult în înțelegerea preoției accesul meu la Dumnezeu – acea intrare la Tatăl despre care, apropos, Scripturile pomenesc întotdeauna la plural, pentru că nu se face în solitudine, ci în comunitate, CA TRUP – cât slujba și responsabilitatea ce mi-au fost încredințate, acelea de a înlesni accesul aproapelui meu la Cel Preaînalt. Mergeți în toată lumea este, printre altele, și o extrem de mobilizatoare enciclică preoțească.

Mai poftește careva să fie preot? Universal de alt soi?

Spațiu vacant (b)

Mi-e teamă de absențe. Mă îngrozesc; privesc la ele ca la niște hulpave găuri negre în care bruma de avere mi se poate pierde, fără posibilitatea de a putea cere cuiva recuperarea ei. Deși nu mi s-a întâmplat încă – nu voi ști niciodată cu certitudine asta, doar tatonez terenul – trăiesc sub spectrul proximității întrupării celor ce nu sunt, al ipotezelor concretizate în realități, al unor virtuale modele de lucru transformate în grele coșmaruri ale conștiinței.

Îndeosebi, mi-e teamă de bârfirea conceptelor. Cum ar fi, de pildă, vorbăria despre dragoste într-o mare de dispreț sau, la fel de trist, într-o pustiitoare indiferență. Când asta se întâmplă, golul pe care absența iubirii îl lasă între oameni începe a lucra dezumanizare. Nu mai iubim, ne mulțumim cu referirea ei în toate, în cântece, în filme, în nuvele, în reclame.

Apoi, bârfim credința, atunci când predicăm ceea ce nici măcar noi nu mai credem or, la fel de grav, ne refugiem mărturisirea în obsesii populiste. Absența ei ne alienează, smulgându-ne în a ei marasm până şi demnitatea de a privi ademenitoarele orizonturi ale promisiunilor lui Dumnezeu. Simple exerciții retorice.

Absența celor duhovniceşti în ființa pretinsă a fi o creație nouă În Hristos, în curs de transformare după Model … brrr! Pe fereastra asta mi-e teamă să nu se arunce dracii în astă lume, antrenați în tot mai mârşave mijloace de amăgire, digitale sau analoage …

Nu cred că voi putea pricepe vreodată cum se face că printre subiectele care scot la lumină (în dezbateri, în diverse reacții, chiar și în omilii) cele mai respingătoare trăsături ale ethosului comunicațional creștin cel al harului ocupă un loc de frunte.

Poate că se întâmplă – și asta vrea să vă propun acum ca temă de reflecție – tocmai din pricină că îl bârfim, iar absența sa a devenit un vârtej care ne smulge din mâini până şi bruma de asemănare cu Dătătorul harului pe care o mai pretindem în posesie. Se întâmplă pentru că vorbim despre ce nu cunoaștem. Iar atunci când vorbești despre har, fără a-L cunoaște pe Domnul harului, te paște Legea. Care, în treacăt fie spus, pentru novici și nu numai, nu poate aduce în viața omului altceva decât putreziciune, moarte.

Umplerea absenței unui obiect cu mărturia invocării lui: îmi pare că pentru inima unui om nu există un drog mai periculos. E ca şi cum ai vorbi cu morții. Din câte îmi aduc aminte, Domnul urăşte o astfel de îndeletnicire.

Bârfa este, așadar, un simptom al unei absențe, poate a obiectului bârfei sau a relației dintre noi și acesta. Dincolo de toate preceptele morale care pot fi invocate în combaterea prezenței ei printre noi, pentru mine rămâne teama, chiar groaza, cum am scris mai sus, că s-ar putea ca absența subiectului vorbirii mele să se întoarcă împotriva mea, să mă jefuiască de tot ce am și să mă trimită așa gol, cum am venit pe lume, în acel loc în care toate vor fi absențe pentru o veșnicie …

Sunt lider, dar mă tratez (3)

Nu cred că există un cuvânt mai toxic de folosit în preajma urechilor sensibile și încă nepregătite pentru a face față șoaptelor mincinoase ale unei lumi atât de nebune precum este cea în care trăim decât „lider”. În mod normal, el ar trebui să fie tratat precum alcoolul, cu precauții extreme și cu desăvârșire interzis minorilor, căci efectele sale asupra cugetelor necălite în cuptorul descoperirii de sine – în fața ispitelor, a eșecurilor, a identificării orizonturilor existenței, dar și a alegerii drumului de parcurs pentru o viață – sunt tragice. Suflete cărora încă nu li s-au uscat mucii pe sub mustețele abia mijite sunt lideri, au o lume întreagă la picioare, cer scaune de mărire la dreapta slavei. Nu le e de folos, dimpotrivă.

A ajunge să te consideri lider înainte de a a-ți lăsa inima captivată de frumusețea aventurii slujirii aproapelui e tot una cu a te considera intrat pe calea mântuirii fără a crede și a mărturisi domnia lui Hristos peste viața ta. Totuși, într-un mod oarecum surprinzător – și îngrijorător –, descoperim prin biblioteci și librării un pomelnic inepuizabil de cărți despre leadership. Prin comparație, se poate spune că cele ce tratează subiectul slujirii sunt, practic, inexistente. Ne merităm soarta: e plină lumea de lideri și de oameni aflați deasupra a tot și a toate, dar suferim o imensă criză a resurselor umane în proiectele destinate slujirii aproapelui. O altă tristă consecință: fragmentarea (ruperea) misiunilor și bisericilor, căci sunt prea puține pentru a satisface pretențiile excedentului de lideri de pe piață.

Țineți departe acest cuvânt de urechile tinerilor voștri, ascundeți-l, așa cum o faceți cu sticla de diluant, pentru a-i proteja pe cei mici de pericolul ingurgitării unei otrăvi. E la fel de toxic, însă distruge tot ce e mai de preț în om: inima sa. Îi paralizează bunul cumpăt al simțirii de sine, îl aruncă într-o competiție cu o lume pe care încă nu e pregătit să o înfrunte. Dar poate că cel mai trist efect al acestui drog este acela că îl îndepărtează pe tânărul ucenic de Hristos, de Cel care ne-a dat o pildă de slujire preț de o viață (nu doar prin acel binecunoscut episod al spălării picioarelor ucenicilor) înainte de a fi înălțat la dreapta măririi și de a primi Numele acela mai presus de oricare altul, pentru ca El să fie, în adevăr, Domn peste toți și toate. Moarte curată, nu alta!

Lăsați în pace cuvântul „lider”! Ajunge managementului zilei necazul său! Ucenic, slujitor, învățăcel, ajutor … începeți cu acestea. Se aud atât de rar, dar sunt atât de frumoase! Adevărate alifii vindecătoare pentru orice inimă, fie ea tînără sau mai matură.

un răspuns, o urmă

Din când în când, în ocazii cu totul surprinzătoare, ne reamintim că suntem datori fiecare măcar cu o teodicee pretenției noastre de a le avea pe toate rezolvate în căpșoare și în simțiri. Căci avem nevoie să știm că ceea ce vedem e într-o deplină armonie cu ceea ce nădăjduim. Avem nevoie să sperăm că lacrimile vor deveni odată duioase amintiri, că întunericul nu va stăpâni, în adevăr, peste lume pentru o veșnicie.

Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că fiecare teodicee e personală, unică, precum amprentele. De ce nu, o teodicee chiar este o amprentă, una a sufletului omenesc chinuit între cele rele care se văd și cele bune ce sunt căutate prin ochii credinței. Și așa trebuie să și rămână: nu sunt menite copierii, nu sunt transferabile de la o persoană la alta. Da, putem citi un discurs precum cel al Apostolului Pavel din Romani 9-11, o expresie a profundei sale dureri pentru neamul său, îndepărtat de Hristos și harul Său. Putem plânge în fața uneia, putem să ne bucurăm – orice teodicee facilitează o coincidentia oppositorum a trăirii, fiind și tragică și plină de încredere deopotrivă. Dar, repet, cu o teodicee, cât de mică, cât de neînsemnată și cât de puțin elaborată, suntem fiecare dintre noi datori trecerii prin această vale a umbrei deznădejdii. Căci dacă lumea-i rea și plină de mizerii și suferințe, în ciuda faptului că a fost creată de un Dumnezeu bun și iubitor, atunci viața noastră nu e altceva decât răspunsul nostru în fața acestei abisale nepotriviri între vedere și auzire. Ne individualizează. Ca o amprentă.

Căci vedem lumea și auzim cerul. Rareori ne facem timp pentru a pleca urechea către cele de jos; mult mai rar privim, prin credință, la cele de sus. De aceea, spre deosebire, poate, de o amprentă, o teodicee se zămislește într-o umblare de o viață. Durează mult până reușim să realizăm acel acord fin între lumea pe care o știm aici și cea înspre care ne îndreptăm. E de muncit, e de trăit, e de iubit. Și, din păcate, nu de puține ori, acest acord este înlocuit cu un simulacru, cu un fel de peticeală duhovnicească încropită din toate iluziile acumulate de pe bănci prăfuite de biserici sau de prin feluritele ascunzișuri acestei lumi (între care, desigur, nu le uităm pe cele virtuale).

În acest din urmă (trist) caz, teodiceea, asemenea amprentei, va deveni probă la dosar, folosită împotriva noastră la judecată. Căci ni se va dovedi că am fost acolo, că am atins lumea, ba mai mult, că L-am atins pe Cel ce a creat-o, dar în loc să iubim am ales indiferența. Ni se va dovedi că noi suntem criminalii. Nietzsche, din câte știu, a ales deja să pledeze „vinovat”. Să îi urăm succes, deși …

Nu-i de glumă cu teodiceea, ce credeți? Ne-ar prinde bine să începem a ne trăi răspunsurile degrabă, căci nu e chip să fugim de la locul faptei …