Fapte neconforme cu credinţa şi practica bisericilor penticostale din România la Peniel 2011

Iată cum roata istoriei, amară uneori, şi totuşi atât de dulce, ironică şi neîndurătoare, a ajuns acum şi peste comunitatea penticostală din România. Ce, numai baptiştii au ajuns să nu îşi mai cunoască credinţa? Au şi penticostalii faliţii lor …

Fr. Cristian Ionescu semnalează extrem de scandalizat (vizibil după punctuaţia pe care o foloseşte atât în articol, cât şi în comentarii) că la Peniel s-a dansat. Nu ştiu dacă este adevărat sau nu, dacă filmul este întradevăr de la renumita conferinţă de tineret. Cert e că onoarea confraţilor noştri evanghelici este serios pătată, dacă ţinem cont de faptul că aceştia, la fel ca şi baptiştii pe care îi iubeşte Paul Negruţ, ar trebui să fie în mod imperativ corijenţi şi imuni la mişcările ce ţin de expertiza unui pasionat al genului precum Mihai Petre.

Ca un baptist de viţă drept-credincioasă privesc cu o anume detaşare toată tărăşenia: nu li se poate nega acestor tineri de pe scenă un anume talent (unde eşti Mihai Petre, să ne lămureşti?). Nici nu cred că este cazul să folosim cuvinte atât de dure precum “festival al satanei”, “altarul lui moloh” sau “festival demonic”.

Asta pentru că

Nu tot ce iese în afara credinţei şi practicii bisericilor baptiste sau penticostale din România (sau din America) este drăcesc, fraţilor!

Şi pentru că

Nu tot ce este înlăuntrul credintei şi practicii bisericilor baptiste sau penticostale din România (sau din America) este neapărat duhovnicesc …

Stau dovadă întru asta defăimările de pe forumuri, bloguri şi reţele de socializare, lucruri de care practica atâtor pastori şi mireni evanghelici nu sunt străine …

P.S. Pentru ca ironia să fie completă: tocmai buchisesc pentru studiul biblic de mâine, din biserică, textul din Filipeni 4:8

Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.

Ce mai zbucium! Vai de mine …