Pe urmele Duhului Sfȃnt

Am găsit următoarele rȃnduri ȋn biografia făcută de Boccaccio lui Dante (prima de acest fel, dedicată vieţii autorului Divinei Comedii) … Mai mult